Gamla Redbergspojkar

 

Hembygds och Kamratförening

 

Uddevallagatan 14

416 70 Göteborg

 

g@redbergspojkarna.se

 

tel. 031 - 84 56 99

torsdagar

MÖTEN 2018

Årsmöte 22 feb.

Medlemsmöte 26 april.

Medlemsmöte 27 sep.

Medlemsmöte 29 nov.

 

Ärt-torsdag 5 april.

Öppet Hus sön. 7 oktober.

VÄLKOMNA!

STYRELSEN 2018

Ordföramde

Leif Jacobsson

t. 070 5212175

v. Ordförande

Kjell Johansson

t.076 0900367

Sekreterare

Reino.Kedegård

t. 070 7533807

 

v.Sekreterare

Stig Fasterud

070 2139585

Kassör

L. Magnusson

t.0302-31803.

Ledamot

T. Albinsson

t. 070 6613374

Ledamot

K.Elmeljung

t. 0322-50367

Suppleant

Lage Ekdahl

t. 0709900868

 

 

Registratorer

Rune Brandt

och Lars Olof Björk

 

Revisorer

Lars Johansson

och Folke Brandin

Suppleant

Per Kristensson

t. 0702695615

VISNINGAR kan ordnas via kontakt tel. 031 - 84 56 99 torsdagar 10.00 - 13.00 eller skriv några rader

till g@redbergspojkarna.se Du kan också ringa arkivansvariga direkt. Vi brukar komma fram till en bra lösning

vad gäller visningstid, där vi dock tar oss friheten att bestämma utifrån våra egna möjligheter.

ANSLAGSTAVLAN Här kan finnas anmälningslistor till olika aktiviteter.

UNDERHÅLLNING

kan förekomma på medlemsmöten och fester.

Se under aktiviteter. Underhållning

ÖPPET HUS sön. 7 oktober kl. 11 - 14.00

Uddevallagatan 14 som vanligt.

Du som inte har tittat på vår modell över

Redbergslid, ta dig tid, det är värd besväret.

Alla lika välkomna.