Gamla  Redbergspojkar

 

 

 

 

 

 

 Gamla Redbergspojkar

 

Hembygds och Kamratförening

 

Uddevallagatan  14

416 70 Göteborg

 

g@redbergspojkarna.se

 

tel. 031 - 84 56 99

  torsdagar

    

   MÖTEN 2019

    

    Årsmöte 28 feb. kl. 11.00

    

    VÄLKOMNA!

   STYRELSEN  2018

Ordföramde

Leif Jacobsson

t. 070 5212175

v. Ordförande

Kjell Johansson

t.076 0900367

Sekreterare

Reino.Kedegård

t. 070 7533807

 

 v.sekr.

 Stig Fasterud

 t. 070 2137585

 

Kassör

L. Magnusson

t.0302-31803.

Ledamot

T. Albinsson

 t. 070 6613374

Ledamot

K.Elmeljung

t. 0322-50367

 Suppleant

 Lage Ekdahl

 t. 0709900868Registratorer

Rune Brandt

och Lars Olof Björk


Revisorer

Lars Johansson

och Folke Brandin

Suppleant

Per Kristensson

t. 0702695615

    VISNINGAR.  kan ordnas via kontakt tel. 031 - 84 56 99 torsdagar 10.00 - 13.00 eller skriv några rader

       till  g@redbergspojkarna.se  Du kan också ringa arkivansvariga direkt. Vi brukar komma fram till en   bra lösning

       vad  gäller visningstid, där vi dock tar oss friheten att bestämma utifrån våra egna möjligheter.

      ANSLAGSTAVLAN.   Här kan finnas anmälningslistor till olika aktiviteter.

   UNDERHÅLLNING.

     kan förekomma på medlemsmöten och fester.Se under aktiviteter. Underhållning

 Vår nya E-postadress.   g@redbergspojkarna.se

 f.o.m. 2019 är medlemsavgiften 250 kr.