Gamla  Redbergspojkar

 

 

 

 

 

 

 Gamla Redbergspojkar

 

Hembygds och Kamratförening

 

Uddevallagatan  14

416 70 Göteborg

 

g@redbergspojkarna.se

 

tel. 031845699

  torsdagar

            MÖTEN 2019

           Styrelsemöten

                18 april.

                19 september.

                21 november.

  

           Medlemsmöten.

                25 april.

                26 september.

                28 november.

 

          VÄLKOMNA

    

    

    

   

   STYRELSEN  2019

Ordförande

Leif Jacobsson

t. 0705212175


v. Ordförande

K. Elmeljung

032250367

Sekreterare

Reino.Kedegård

t. 0707533807

 

 v.sekr.

 Stig Fasterud

 t.0702137585

 

Kassör

L. Magnusson

t.030231803.

 Ledamot

 T. Albinsson

 t. 0706613374

Ledamot

Per Kristensson

tt. 0702695615

 Suppleant

 Lage Ekdahl

 t. 0709900868Registratorer

Rune Brandt

och Lars Olof Björk


Revisorer

Lars Johansson

och Folke Brandin

Suppleant

Tommy Norén

t. 0705151897

    VISNINGAR.  kan ordnas via kontakt tel. 031845699 torsdagar 10.00 - 13.00 eller skriv några rader

       till  g@redbergspojkarna.se  Du kan också ringa arkivansvariga direkt. Vi brukar komma fram till en   bra lösning

       vad  gäller visningstid, där vi dock tar oss friheten att bestämma utifrån våra egna möjligheter.

    

       ANSLAGSTAVLAN .   Här kan finnas anmälningslistor till olika aktiviteter.

    UNDERHÅLLNING.

     kan förekomma på medlemsmöten och fester. Se under aktiviteter. Underhållning.

      Vår nya E-postadress.   g@redbergspojkarna.se

 f.o.m. 2019 är medlemsavgiften 250 kr.

                

   Hemsidan kommer fortsättningsvis (inom någon vecka) att skötas av Reino Kedegård. Föreningens sekreterare.

     Det är dags för mig att trappa ner efter 13 år som aktiv i bl.a. styrelsen och arkiv i 8 år.

    Jag säger som Glenn Hysén, Ha de gott.! och tack ska ni ha. erik malmin

                            ÖPPET HUS  söndag 6 oktober kl. 10.00 - 14.00