Från förr och nu.

 

Arkivkommittén.

Kennet Elmeljung. tel, 0322-50 367

Tore Albinsson tel. 070-6613374

Bokade visningar.

Bo Oskarsson. tel. 070 565 94 90

 

Vi tar tacksamt emot bilder och dokument som kan vara av intresse nu och för kommande generationer.

 

 

Så kom då en ny skulptur upp

på Östra Kyrkogården.

Till vänster ser vi den 2003 stulna skulpturen

från ett foto 1998.

Till höger den nya klar maj 2014

foto erik malmin ©

©

 

Här visar vi en stor del av

vår modell av Redbergslid

under andra hälften av 1800

talet.

Modellen kommer till sin rätt

först när Du står i vårt

visningsrum och kan se den

i verkligheten.

Modellen byggdes av

Evald Magnusson som efter

30 år i Amerika kom hem1950

satte sig ner och byggde

modellen under 9 år.

Modellen skänktes till Gamla

Redbergspojkar 1975

Foto Viberg.©

 

Ni som kanske missade Nobel-

grillens öden och äventyr från

maj 2013 får här en glimt av hur

det var och hur det blev.

Den nya grillen öppnade i april

2014.

De som minns den gamla

kiosken som funnits på Nobelpl.

sedan 1950 talet har kanske

svårt att känna igen sig, men

till höger har vi ialla fall den nya

Nobelgrillen. foto erik malmin ©

 

 

 

 

 

Här ser Du den gamla hemvärns-

gården på Landerigatan som revs

och fick ge plats för en ny förskola

till höger. Foto maj 2014 e.m.

foto erik malmin ©

 

 

 

 

 

 

Har Du missat de nya husen på

Nordåsgatan ?

Ingen fara, här ser vi husen under

byggnad 29 juni 2012 och till

höger samma hus färdiga och

inflyttade.

Foto fr. Landerigatan 29 maj 2014

erik malmin ©

 

 

 

LANDERIBACKEN, För dig över 55.

LANDERIGATAN 15 A- B- C -D

Lekplatsen står klar precis som utlovad.

Den stora grusslänten i bakgrunden är i dag

ett enda grönskande fält med flertalet träd.

Foto maj 2014 e.m.©

 

 

 

Varför inte visa vad alla som svänger av från E 20

E 6 mot Redbergsplatsen kan se.

"Las Palmas" ett vindskydd och tak över huvudet för ett

antal vindddrivna existenser.

Inte mycket att ha när vinterkylan kommer och näppeligen

någon prydnad för Olskroken

foto erik malmin ©

 

 

 

 

 

 

 

 

Pellerins-skorstenen

Ett landmärke som försvann för alla

boende och de som passerade förbi.

Gick inte att missa från Ånäsvägen.

I dag finns en parkeringsplats där vi här

kan se slutet på rivningen juli 2010.

Pellerins magarinfabrik var en stor

arbetsplats under sista åren 1800 och

början av 1900 talet.

foto erik malmin.©

 

©

 

 

 

 

 

Olskrokens brandstation invigd 1905 var i bruk

till 1956.

Stationen blev bilburen 1919 samma år som man

sålde sista hästen vid Göteborgs brandväsen.

Hästens namn var Beduin.

Efter det fanns här en tvättinrättming.Därefter

mellan 1959 -1964 fanns här ett härbärge för

lösdrivna pojkar i Frälsningsarméns regi.

Olskrokens brandstation revs 1978.

 

 

 

 

 

 

Gamlestadsvillan på Olskroksgatan beboddes

Under 1900 talets första hälft av tjänstemän

vid Gamlestadens fabriker. Under den numera

inbyggda altanen fanns en speceriaffär och kom

att under senare år att användas som cykelverkstad

och senare affär för både cyklar, radio och TV.

Sedan 80 talet finns här Tidbloms Hotell.

foto erik malmin. ©

 

 

 

 

Elfvins järn.

August Elfvin etab. 1883 på Redbergsvägen,

hörnet Hökegatan.

Elfvin lät bygga upp två våningar på sitt

stenhus.

Affären flyttade 1977 till N.Gubberogatan

(rivningar i Olskroken) och därefter till

Redbergsvägen 2 gamla Olskrokstorget.

Järniabutiken upphörde juni 2012.

 

 

 

 

Här ser vi Östra Bio nere till vänster.

Biografen stängde 16 juni 1963.

Från starten 25 mars 1918 - 1921 hette

biografen Quo Vadis.

I folkmun " kuvådis"

 

I andra våningen här på Redbergsvägen 14

Öppnades ett bibliotek efter beslut

den 23/3 1901

Boksamlingen bestod av 780 volymer.

Huset revs i slutet 1970 talet.

 

 

Järnvägshuset.

I hörnet Prästgatan Olskroksgatan. Inflyttnings-

klart 1901 och ägdes av Statens Järnvägs och

Pensionskassa.

Eljus fick man 1919 WC i varje lägenhet tillkom

1935 och centralvärme 1938.

Sammanlagt 42 hyresgäster med 158 barn fanns i

huset 1910.

I Gamla Redbergspojkars jubileumsskrift 1936- 86

kan vi läsa följande.

1986 har en hyresgäst bott i huset och i samma

lägenhet sedan hon som barn flyttade in med sina

föräldrar 1901.

foto erik m.©

 

 

 

 

Här ser vi Kärralundsgatan 10. Du som strosat förbi minns säkert den stora hörntomten Kärralundsgatan- Ulfsparregatan.

Här rivs huset i april 2005 och lämnade plats för bostadshusen till höger.

foto erik malmin ©

 

Här rivs förskolan på Danska vägen (mittemot Tåns Kyrkogård) 2011 och till höger de nya husen fotade 2013

foto erik malmin ©

Första polismordet i Sverige under 1900 talet

 

Konstapel John Fredrik Hedén Knivskars till döds i tjänsten 3 juni 1900 i Göteborg.

Hedén och en kollega hade omhändertagit en bråkig fyllerist i en tobaksaffär på Ånäsvägen

På väg till polisstationen drog den omhädertagne upp en fällkniv och högg Hedén med två hugg som träffade halsen och tinningen. Hedén avled av skadorna.

Gärningsmannen lyckades fly men greps senare i sitt hem.

I stort överensstämmer olika källor

 

foto erik m..©