IN

Gamla Redbergsflickor har möten kl.14.00 tredje onsdagen varje månad. Adress Uddevallag 14

För info ring Inga Movitz tel. 031-83 21 45

 

 

VÄLKOMMEN TILL GAMLA REDBERGSPOJKAR

MÖTEN 2017

Årsmöte 23 februari

Medlemsmöten

27 april

28 september

30 november.

Alla möten i egna lokalerna 11.00

VÄLKOMNA

STYRELSEN 2017

Ordföramde

Leif Jacobsson

t. 031-494286

v. Ordförande

Kjell Johansson

t.076 0900367

Sekreterare

Erik Malmin

070 5370778

 

v.Sekreterare

Stig Fasterud

070 2139585

Kassör

L. Magnusson

t.0302-31803.

Klubbmästare

Leif Johansson

073 6311839

Ledamot

K.Elmeljung

t. 0322-50367

Suppleant

T. Albinsson

t. 070-6613374

Suppleant

Bo Oskarsson

t. 0705659490

Registratorer

Rune Brandt

och Lars Olof Björk

 

Revisorer

Lars Johansson

och Folke Brandin