HISTORIK


               Gamla  Redbergspojkar


                                        KAMRATFÖRENINGEN GAMLA REDBERGSPOJKAR


             Den 2 feb. 1936 blev en märkesdag för Redbergslid. Då samlades ett femtiotal Redbergspojkar i

          Redbergsgårdens B - sal för bildandet av en sammanslutning som skulle bevara minnen från ungdomsåren

          i stadsdelen Olskroken-Redbergslid. Föreningen bildades officiellt den 19 februari.

          Namnfrågan var en av de punkter som behandlades flitigt. Gamla Redbergspojkar fick det bli.

          Villkoren för medlemskap diskuterades också och efter en stunds parlamenterande blev minimiåldern satt

          till 40 år (i dag 35 )  man skulle vara uppväxt i stadsdelen samt ha gått i någon av församlingens skolor

          (Gamlestadens församling) Årsavgiften skulle hållas låg och bestämdes till 3 kronor.

          Föreningens förste ordförande blev Axel Hellberg och förste sekreteraren blev Dick Jacobsson som

          skötte protokollen i 36 år.

          På restaurang Lejonet blev det årsfest 6 mars 1937 till det facila priset av 3.50 kr. per kuvert.

          1946 var det dags för 10 års jubileum. Lördagen den 23 feb. skulle samkväm hållas på restaurang Lejonet

          igen. Nu var priset 6.25 kr. per kuvert.

          1960 var antalet medlemmar 304 och 1970 191.  Medlemsantalet har under åren vandrad upp och ner.

          Den 31 dec. 2012 var medlemsantalet 214.

          Föreningen har under åren givit ut ett antal böcker bl.a. Redbergslid med omnejd genom tiderna och en

          jubileumsbok 1936-1986.

          Föreningen fortsätter med samma mål som alltid att samla och bevara foton och klipp för framtida

          generationer.

          Föreningen gick med i Göteborgs Hembygdsförbund 1950.

          Vi är religiöst och politiskt obundna.


          Nu vill vi lämna lite information om vårt arkiv och vad vi sysslar med igentligen. Du är välkommen att titta

          in till oss så vi får lotsa dig runt i vårt visningsrum där Du kan se en modell av hur stadsdelen såg ut

          från 1800 talets mitt. Några bilder att titta på hittar Du under ARKIV.

          Vi har också tusentals foton klipp och dokument. Kanske Du hittar en moster eller faster som fastnat

          på bild och möjligen kan hjälpa oss med namn och kanske årtal vilket saknas på många bilder.

          Ett gott tips, namna dina foton för framtiden.

          Vi har också ett antal museiföremål som kan var värda att titta på.


  Som Du förmodligen redan vet har vi öppet helgfria torsdagar kl. 11.00-13.00  sep.- maj.

     

Grupper kan boka andra tider för visning . 

Torsdagar tel. 031-84 56 99   g@redbergspojkarna.se  Arkivansvariga finns på Arkivsidan.
             

         

         

                                VÄLKOMMEN