ARKIV


               Gamla  Redbergspojkar


        Vi tar tacksamt emot bilder och dokument som kan vara av intresse

       nu och för kommande generationer.

       Är  ytterst tacksamma för foton och skrivelser från 1940 - 60 talet.

       Så snälla, kasta inte bort, hör av er till oss.     

 

   Arkivkommittén


   Kennet Elmeljung  tel. 0706 26 17 11


  Tore Albinsson      tel. 0706 61 33 74

 

   Per Kristensson    tel. 0302-30970

                                                                  Rektorer och Lärare med skolklasser, hör av er för en genomgång av vårt visningsrum och arkiv.

   


      Här  visar vi  en stor del av

     vår modell av  Redbergslid

     under  andra hälften av 1800

     talet.

     Modellen kommer till sin rätt

     först när Du står i  vårt

     visningsrum  och kan se  den

     i verkligheten.

     Modellen byggdes  av

     Evald Magnusson som efter

     30 år i Amerika kom hem1950

     satte sig ner och byggde

     modellen under 9 år.

     Modellen skänktes till Gamla

     Redbergspojkar 1975

   

      Foto Viberg.© 

   

     

 

  Ett par vinterbilder från 2016

  foto erik malmin.

 

 

    Så kom då en ny skulptur upp

    på Östra Kyrkogården.

    Till vänster ser vi den 2003 stulna skulpturen

    från ett foto 1998.

    Till höger den  nya, klar maj 2014

      foto erik  malmin  ©

 

   


 

    Ni som kanske missade Nobel-

    grillens öden och äventyr från

    maj 2013 får här en glimt av hur

    det var och hur det blev.

    Den nya grillen öppnade i april

    2014.

    De som minns den gamla

    kiosken som funnits på Nobelpl.

    sedan 1950 talet har kanske

    svårt att känna igen sig, men

    till höger har vi ialla fall den nya

    Nobelgrillen. foto erik malmin  ©


     

      Här ser Du den gamla hemvärns-

      gården på Landerigatan som revs

      och fick ge plats för en ny förskola

      till höger. Foto maj 2014 e.m.

      foto erik malmin  ©         

         Har Du missat de nya husen på

         Nordåsgatan ?

         Ingen fara, här ser vi husen under

         byggnad  29 juni 2012 och till

         höger samma hus färdiga och

         inflyttade.

         Foto fr. Landerigatan 29 maj 2014

         erik malmin  ©

 


           


       


       Pellerins-skorstenen

       Ett landmärke som försvann för alla

       boende och de som passerade förbi.

       Gick inte att missa från Ånäsvägen.

       I dag finns en parkeringsplats där vi här

       kan se slutet på rivningen juli 2010.     

       Pellerins magarinfabrik var en stor

       arbetsplats under sista åren 1800 och

       början av 1900 talet.

       

        foto erik malmin.©

           

            LANDERIBACKEN, För dig över 55.

   

            LANDERIGATAN  15 A- B- C -D

            Lekplatsen står klar precis som utlovad.

            Den stora grusslänten i bakgrunden är i dag

            ett enda grönskande fält med flertalet träd.

            Foto maj 2014 e.m.© 

 Olskrokens brandstation invigd 1905 var i bruk till 1956 Stationen blev bilburen

samma år som man sålde sista hästen vid Göteborgs brandväsen.

Hästens namn var Beduin. Efter det fanns här en tvättinrättning.

Därefter mellan 1959 - 1964 fanns här ett härbärge för lösdrivna pojkar i

Frälsningsarméns regi. Brandstationen revs 1978.  (i Iönndom sägs det ?)


  Gamlestadsvillan på Olskroksgatan beboddes

   Under 1900 talets första hälft av tjänstemän

   vid Gamlestadens fabriker. Under den numera

   inbyggda altanen fanns en speceriaffär  och kom

   att under senare år att användas som cykelverkstad

   och senare affär för både cyklar, radio och TV.

   Sedan 80 talet finns här Tidbloms Hotell.

   foto erik malmin.  ©   

Här ser vi Östra bio nere till vänster. Biografen stängde

16 juni 1963. Från starten 25 mars 1918 - 1921 hette

biografen Quo Vadis. I folkmun "Kuvådis"

I andra våningen här på Redbergsvägen 14 öppnades ett

bibliotek efter beslut den 23/3 1901

Boksamlingen bestod av 780 volymer.

Huset revs islutet av 1970 talet.


Elfvins järn.

August Elfvin etab, 1883 på Redbergsvägen.hörnet Hökegatan

Elfvin lät bygga till huset till 3 vån.  Affären fliyttade till

N. Gubberogatan (rivningar i Olskroken) och därefter till

Redbergsvägen 2 (gamla Olskrokstorget)

Järniabutiken (Elfvins) upphörde juni 2012.

     

     Järnvägshuset.

     I hörnet Prästgatan Olskroksgatan. Inflyttningsklart 1901 och ägdes av

    Statens Järnvägs och  Pensionskassa. Eljus fick man 1919 WC i varje lägenhet

     tillkom1935 och centralvärme 1938.Sammanlagt 42 hyresgäster med 158 barn

     fanns i huset 1910.

     I Gamla Redbergspojkars jubileumsskrift 1936- 86 kan vi läsa följande.

     1986 har en hyresgäst bott i huset och i samma  lägenhet sedan hon som barn

     flyttade in med sina  föräldrar 1901.

     foto erik m.©

  Här ser vi Kärralundsgatan 10.  Du som strosat förbi minns säkert den stora hörntomten Kärralundsgatan- Ulfsparregatan.

  Här rivs huset i april 2005 och lämnade plats för bostadshusen till höger.    foto erik malmin   ©


     

             Här rivs förskolan på Danska vägen (mittemot Tåns Kyrkogård) 2011 och till höger de nya husen fotade 2013    foto erik malmin  ©

 

  Första polismordet i Sverige under 1900 talet


Konstapel John Fredrik Hedén Knivskars till döds i tjänsten 3 juni 1900 i Göteborg.

Hedén och en kollega hade omhändertagit en bråkig fyllerist i en tobaksaffär på Ånäsvägen

På väg till polisstationen drog den omhädertagne upp en fällkniv och högg Hedén med två hugg som träffade halsen och tinningen. Hedén avled av skadorna.

Gärningsmannen lyckades fly men greps senare i sitt hem.

I stort överensstämmer olika källor


   foto erik m..©