HISTORIK

Kamratföreningen Gamla Redbergspojkar

Den 2:e februari 1936 blev en märkesdag för Redbergslid.
Då samlades ett femtiotal Redbergspojkar i Redbergsgårdens B-sal för bildandet av en sammanslutning som skulle bevara minnen från ungdomsåren i stadsdelen Olskroken-Redbergslid. Föreningen bildaes officiellt den 19:e februari.


Namnfrågan var en av de punkter som behandlades flitigt. Gamla Redbergspojkar fick det bli.
Villkoren för medlemsskap diskuterades också och efter en stunds parlamenterande blev minimiåldern satt till 40 år (idag 35 år). Man skulle vara uppväxt i stadsdelen samt ha gått i någon av församlingens skolor (Gamlestadens församling). Årsavgiften skulle hållas låg och bestämdes till 3 kronor.
Föreningens förste ordförande blev Axel Hellberg och förste sekreteraren blev Dick Jacobsson som skötte protokollet i 36 år.


På restaurang Lejonet blev det årsfest 6:e mars 1937 till det facila priset av 3,50 kronor per kuvert. Lördagen den 23:e mars 1946 var det dags för 10 års jubileum då samkväm hölls på Restaurang Lejonet. Nu var priset 6,25 kronor per kuvert.

Medlemsantalet har vandrat upp och ner genom åren. 1960 var det 304 medlemmar och 1970 var det 191. Den 31:e december 2012 var det 214 medlemmar. Föreningen har under åren givit ut ett antal böcker bland annat Redbergslid med omnejd genom tiderna och en jubileumsbok 1936-1986. 
Föreningen fortsätter med samma mål som alltid att samla och bevara foton och klipp för framtida generationer.
1950 gick föreningen med i Göteborgs Hembygdsförbund. Kamrat och Hembygdsföreningen Gamla Redbergspojkar är religiöst och politiskt obunden.


2021 firar föreningen 85 år, vi hoppas kunna uppmärksamma detta jubileum under året när alla har fått sina vaccinationer mot Covid och det är säkert att träffas igen.